HOME

คลินิกหมอครอบครัว อ.เกาะยาว จ.พังงา
แนะนำ PCC พรุใน บนเส้นทางสู่ PCC4.0
GREEN & HEALING ENVIRONMENT การออกแบบเรือนพักผู้ป่วยโดยชุมชนมีส่วนร่วม


Best Practice

เวชศาสตรครอบครัวที่เกาะยาว เรื่องเล่าจากเกาà from N.Paksnavin on Vimeo.

โครงการชุมชนที่ประสบความสำเร็จ  COPC 

1 การส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ กองทุนส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

2 การลด Teenage Pregnancy


Engagement Citizen to Health Care 


Engagement Citizen to Health Care

ทำเรื่องฟันผุในเด็กเล็ก + EF + สุขภาพจิตผู้สูงอายุให้เป็นเรื่องเดียวกันทำทีเดียวได้หลายๆงาน ได้สนุก ได้ผลที่เกาะยาว

โพสต์โดย Marut Lekphet เมื่อ วันพุธที่ 5 เมษายน 2017

 

โครงการพัฒนาสมองเด็กเกาะยาว จุดเริ่มมาจาก "ฟันผุในเด็กเล็ก"หมอนิล Nil Paksnavin เล่าจุดเริ่มต้นในการใช้ EF…

โพสต์โดย Thongchai Vachirarojpisan เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018

 

methodology เกาะยาวโทน

kohyao curiculun ธรรมชาติวิทยา

นิทานเกาะยาว

โรงเรียนพ่อแม่

 

โพสต์โดย Kohyao Project เมื่อ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2017