เริ่มด้วยก้าวแรกที่ดี

บทเรียนของผม

นพ.สันติ ลาภเ บญจกุล เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าการเลือก entry point ที่ดี คือที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ เมื่อสำเร็จแล้วจะง่ายต่อการชักชวนคนอื่นๆให้เข้าร่วมในโครงการต่อๆไป

จากประสบการณ์การทำงานในอดีตของผม พบว่าโครงการที่คนมาเข้าร่วม เยอะคือโครงการทีมีความสร้างสรรค์ โครงการที่ entry point ดี
มีลักษณะดังนี้
1 มีความสร้างสรรค์ ผมพบว่าความคิดสร้างสรรค์ ทำให้คนเข้าร่วมเยอะ
ยิ่งถ้าอะไรที่เป็น innovative คนก็อยากมีส่วนร่วม

2 มีคุณค่าความหมายบางอย่างที่สามารถแชร์กันระหว่างเราและคนที่มาเข้าร่วม อาจเป็นเรื่องเล็กๆเช่น ความสนุก หรือเรื่องที่ยิ่งใหญ่เช่น คุณค่าทางจิตวิญญาณบางอย่าง

และเมื่อทำด้วยกันแล้ว การเดินไปด้วยกันอย่างช้าๆ ก็มีความสำคัญ ในการเรียนรู้อะไรบางอย่างร่วมกัน และค่อยๆ improving ทำให้มันดีขึ้นทีละนิดๆ

การวัดผลความสร้างสรรค์ในมุมมองของผม
1  ม่งเน้นประสบการณ์ของผู้คน มากกว่าผลผลิตแบบเดิมๆ
2  ค้นค้นจากปัญหาที่มีตรงหน้า มากกว่าทำตามคำสั่งที่ต้องทำ
3  redesign model หรือการค้นหาความหมายเดิม แล้วสร้างความหมายใหม่

ก้าวแรกของ PCC พรุใน เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อน 

ที่ชวนชาวชุมชนมาช่วยกันออกแบบเรือนพักผู้ป้วยใน ซึ่งในตอนนั้นเราไม่ได้แค่ออกแบบตัวอาคาร แต่ชาวเกาะยาวได้มีส่วนในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชนของเขาเอง

วันหลังคงได้ขยายเรื่องนี้ เล่าให้ฟังอีกครับ

นิล