ทำกระบวนการกับกลุ่มพ่อแม่ (โปรแกรม parenting ) ในโครงการทศวรรษแห่งการสร้างสมองเด็กเกาะยาว กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีที่ 3 ซึ่งก็ปรับกิจกรรมกันมาเรื่อยๆ

9.00- 10.00 เปิดพื้นที่เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มพ่อแม่รุ่นที่ 2 หาโจทย์ที่ต้องแก้ ช่วยกันกำหนดทิศทางการสร้างความรู้ไปบน timeline ชีวิตครอบครัว เริ่มจากนมหยดแรก ฟันซี่แรก ของเล่นอันแรก ภาพวาดรูปแรก

(PBL ทำอย่างจะใช้กระบวนการพัฒนาEF แบบง่ายๆ practical ไปกับการเติบโตขึ้นของเด็กในแต่ละปีตามแนวทางมนุษยสนปรัชญา) โดยสร้างความรู้ร่วมกับพ่อแม่)

10.30-12.00 workshop ดูแลเด็กเล็กอย่างไร EF ดี ไม่ติดมือถือ (หัวข้อนี้ระดมคิดมาจากพ่อแม่)
โดยวิทยากรรับเชิญ คุณหมอ กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จิตแพทย์จาก รพ.นราธิวาสราชนครินทร